Quỹ bảo lãnh TPHCM

Thứ năm, 15/11/2018 01:05:00 GMT +7

Quản trị nhân sự

Làm thế nào để giữ nhân viên giỏi


Hiện nay, một số doanh nghiệp đang đứng trước bài toán:
- Nhân viên lần lượt ra đi, kể cả nhân viên cũ lẫn mới;
- Một người ra đi, kéo theo một số người khác;
- Hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm sút rõ rệt khi nhân viên giỏi nghỉ đột ngột;
- Doanh nghiệp không biết được lý do đích thực vì sao nhân viên giỏi nghỉ việc và lúc nào họ sẽ ra đi;
- Doanh nghiệp trả lương không thấp nhưng nhân viên giỏi vẫn cứ nghỉ việc.
Để giải bài toán này, doanh nghiệp cần nắm các vấn đề sau:
Vấn đề 1: Chúng ta đã thực sự hiểu nhân viên giỏi chưa
Trong mỗi nhân viên đều có một tảng băng ngầm gồm hai phần là phần nổi và phần chìm. Phần nổi là phần thấy được qua công việc của nhân viên như kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức… đây là phần quyết định năng lực làm việc của nhân viên. Phần chìm là phần không thấy được đó là động cơ làm việc, quan điểm/nhận thức, tư duy/cảm xúc của nhân viên, phần này quyết định đến thái độ làm việc của nhân viên.
Đặc điểm của nhân viên giỏi là gì? Đặc điểm của nhân viên giỏi thể hiện qua: (1) bản chất năng động và cầu tiến (thể hiện qua cần có cơ hội học hỏi và tự khẳng định; thu nhập và đãi ngộ thỏa đáng; môi trường thu hút…) và (2) có năng lực tốt, khả năng tự phát triển cao (thể hiện qua việc là đối tượng được săn đón hàng đầu trên thị trường lao động)
Vấn đề 2: Xác định nhân viên giỏi
1) Chỉ tiêu định tính:
- Luôn hoàn thành xuất sắc mục tiêu công việc;
- Đảm trách công việc đòi hỏi kỹ năng/kiến thức hiếm trên thị trường lao động;
- Thành quả cá nhân đóng góp vào thành quả của doanh nghiệp;
- Không ngừng cải tiến hiệu quả làm việc; và
- Tâm huyết với sự phát triển của doanh nghiệp.
2) Chỉ tiêu định lượng: Năng lực + Thành tích = Nhân viên giỏi
Vấn đề 3: Bí quyết giữ nhân viên giỏi
Để giữ nhân viên giỏi, cần nắm vững 03 vấn đề sau:
1) Giữ nhân viên giỏi là chiến lược, không phải là giải pháp đối phó nhất thời;
2) Xác định ai là nhân viên giỏi và họ cần gì ở chúng ta; và
3) Sử dụng tốt các công cụ để giữ nhân viên giỏi.
Trên thực tế có thể thấy rõ một doanh nghiệp có danh tiếng sẽ thu hút được người giỏi bên ngoài và giữ nhân viên giỏi bên trong.
Trong quá trình tuyển dụng, cần lưu ý một số vấn đề sau:
- Quan điểm tuyển dụng phải nhất quán, rõ ràng;
- Đầy đủ các tiêu chí của vị trí cần tuyển dụng;
- Trang bị đầy đủ các kỹ năng và công cụ phỏng vấn;
- Ra quyết định kịp thời và chính xác; và
- Tổ chức tuyển dụng phải mang tính chuyên nghiệp.
Trong quá trình làm việc của nhân viên, cần lưu ý các vấn đề:
- Minh bạch, nhất quán trong chính sách nhân sự;
- Công bằng trong đánh giá năng lực và thành tích;
- Công bằng trong việc tạo cơ hội phát triển như nhau;
- Cơ hội được trao đổi thông tin hai chiều; và
- Công việc thu hút & quan hệ làm việc tích cực.
Các thứ tự ưu tiên trong việc giữ nhân viên giỏi:
- Ưu tiên 1: Nhân viên có vị trí then chốt; năng lực cao nhất so với chuẩn và có thành tích xuất sắc.
- Ưu tiên 2: Nhân viên có mức năng lực và thành tích cao, nằm trong quy hoạch nhân sự kế thừa.
Ưu tiên 3: Các nhân viên khác có mức năng lực và thành tich tốt.