Quỹ bảo lãnh TPHCM

Thứ năm, 15/11/2018 01:07:15 GMT +7

Quyết Định

Số /Ký hiệu 

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu

68/2013/QĐ-TTg 14/11/2013 Thủ tướng chính phủ Về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.
38/2013/QĐ-UBND 23/09/2013 UBNDTPHCM Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 28/05/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về thực hiện các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu của TPHCM
58/2013/QĐ-TTg 15/10/2013 Thủ tướng chính phủ Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
21/2013/QĐ-UBND 28/06/2013 UBNDTPHCM Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
18/2013/QĐ-UBND 30/05/2013 UBNDTPHCM Về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
601/QĐ-TTg 17/04/2013 Thủ tướng chính phủ Về việc thành lập quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
13/2013/QĐ-UBND 20/03/2013 UBNDTPHCM Ban hành Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 - 2015
128/QĐ-BTC 17/01/2013  Bộ tài chính Về Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước và Nghị quyết 02/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
07/TTg-KTTH 03/01/2013 Thủ tướng chính phủ Về việc bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
66/2012/QĐ-UBND 28/12/2012 UBNDTPHCM Về việc ban hành biểu giá chuẩn về lãi suất đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
1231/QĐ-TTg 07/09/2012 Thủ Tướng Chính Phủ Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 - 2015
407/QĐ-NHNN 12/03/2012 NHNNVN Quyết định số 407/QĐ-NHNN ngày 12 tháng 3 năm 2012 Về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.
06/2012/QĐ-TTg 20/01/2012 Thủ Tướng Chính Phủ Về việc tham vấn cộng đồng doanh nghiệp về các thỏa thuận thương mại quốc tế
44/2011/QĐ-TTg 18/08/2011 Thủ Tướng Chính Phủ Ban hành danh mục các chương trình dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh chính phủ
37/2011/QĐ-TTg 29/06/2011 Thủ Tướng Chính Phủ Về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam.
36/2011/QĐ-UBND 10/06/2011 UBNDTPHCM Ban hành Quy định về Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015
33/2011/QĐ-UBND 28/05/2011 UBNDTPHCM Ban hành các quy định về thực hiện các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu của thành phố Hồ Chí Minh.
798/QĐ-CP 25/05/2011 Thủ Tướng Chính Phủ Phê duyệt Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011 - 2020.
24/2011/QĐ-TTg 15/04/2011 Thủ Tướng Chính Phủ Về việc điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường 
21/2011/QĐ-TTg 06/04/2011 Thủ Tướng Chính Phủ Về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011
692/QĐ-NHNNVN 31/03/2011 NHNNVN Về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng
379/QĐ-NHNNVN 08/03/2011 NHNNVN Về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng.
14/2011/QĐ-TTg 04/03/2011 Thủ Tướng Chính Phủ Về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước
332/QĐ-TTg 03/03/2011 Thủ Tướng Chính Phủ Phê duyệt đề án phát triển  nuôi trồng thủy hải sản đến năm 2020
299/QĐ-TTg 25/02/2011 Thủ Tướng Chính Phủ Về việc ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XII và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành
12/2011/QĐ-CP 24/02/2011 Thủ Tướng Chính Phủ Về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ
196/QĐ-BXD 23/02/2011 Bộ Xây dựng V/v Công bố chĩ số giá xây dựng Quý 4 và năm 2010
269/QĐ-TTg 23/02/2011 Thủ Tướng Chính Phủ Về giá bán điện năm 2011
268/QĐ-TTg 23/02/2011 Thủ Tướng Chính Phủ Về biểu giá bán lẻ điện
175/QĐ-TTg 27/01/2011 Chính phủ Phê duyệt chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2010
06/2011/QĐ-TTg 24/01/2011 Thủ Tướng Chính Phủ Phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
05/2011/QĐ-TTg 24/01/2011 Thủ Tướng Chính Phủ Phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
127/QĐ-TTg 20/01/2011 Thủ Tướng Chính Phủ Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng bức xạ trong công nghiệp và các nghành kinh tế - kỹ thuật khác đến năm 2020
119/QĐ-TTg 18/01/2011 Thủ Tướng Chính Phủ Phê duyệt Đề án Phát triển thông tin, truyền thông nông thôn giai đoạn 2011 - 2020
03/2011/QĐ-TTg 10/01/2011 Thủ Tướng Chính Phủ Ban hành quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại
45/QĐ-TTg 07/01/2011 Thủ Tướng Chính Phủ Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030
2284/QĐ-TTg 13/12/2010 Thủ Tướng Chính Phủ Phê duyệt Đề án "Triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/09/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng"
2204/QĐ-TTg 06/12/2010 Thủ Tướng Chính Phủ Về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011 – 2015
6209/QĐ-BCT 25/11/2010 Bộ Công Thương Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Da - Giầy Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
1019/QĐ-BXD 16/11/2010 Bộ Xây dựng Về việc công bố chỉ số giá xây dựng giá quý 3 năm 2010.
72/2010/QĐ-TTg 15/11/2010 Thủ Tướng Chính Phủ Về việc ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia
71/2010/QĐ-TTg 9/11/2010 Thủ Tướng Chính Phủ Về việc ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư
2011/QĐ-TTg 5/11/2010 Thủ Tướng Chính Phủ Về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu
70/2010/QĐ-TTg 5/11/2010 Thủ Tướng Chính Phủ Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế,chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê 
55/2010/QĐ-TTg 10/09/2010 Thủ Tướng Chính Phủ Thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ cao
1605/QĐ-TTg 27/08/2010 Thủ Tướng Chính Phủ Phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015
49/2010/QĐ-TTg 19/07/2010 Thủ Tướng Chính Phủ Về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.
1073/2010/QĐ-TTg 12/07/2010 Thủ Tướng Chính Phủ Phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011-2015
46/2010/QĐ-TTg 24/06/2010 Thủ Tướng Chính Phủ V/v ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son
15/2010/QĐ-UBND 18/03/2010 QĐ-UBND Ban hành Quy định về khuyến khích đầu tư bến bãi
vận tải đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
315/QĐ-TTg 24/03/2010 Thủ Tướng Chính Phủ Về các đơn vị trực thuộc bộ xây dựng.
2213/QĐ-TTG 31/12/2009 Thủ Tướng Chính Phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn

1681/QĐ-NHNN

17/07/2009

Thống đốc ngân hàng  

Quyết định về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam

21/QĐ - HĐQL

11/05/2009

HĐQLNN - PT Việt Nam

Sửa đổi bổ sung một số nội dung các quy chế về tín dụng đầu tư,tín dụng xuất khẩu của nhà nước

497/QĐ - TTg 17/04/2009 Thủ Tướng Chính Phủ Việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn
60/2009/QĐ-TTg 17/04/2009 Thủ Tướng Chính Phủ  Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg. Ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bão lãnh cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng Thương mại
20/2009/QĐ-UBND 27/02/2009 Ủy ban nhân dân TP Ban hành quy định về việc thực hiện các dự án đầu tư trong nước thuộc chương trình kích cầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
14/2009/QĐ - TTg 21/01/2009 Thủ Tướng Chính Phủ Ban hành quy chế bão lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại
18/2007/QĐ-NHNN 25/04/2007 Thống đốc ngân hàng Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 4 năm 2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
272/2006/QĐ-TTg 28/11/2006 Thủ Tướng Chính Phủ Ban hành quy chế cấp và quản lý bão lãnh chính phủ đối với các khoản vay nước ngoài
202/2006/QĐ-TTg 31/08/2006 Thủ Tướng Chính Phủ Về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập
193/2001/QĐ-TTg 20/12/2001 Thủ Tướng Chính Phủ Về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo Lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa