Quỹ bảo lãnh TPHCM

Thứ năm, 15/11/2018 01:08:37 GMT +7

Nghị Quyết

Số/Ký hiệu.

Ngày

ban hành

Cơ quan

ban hành

Trích yếu.

02/NQ-CP
07/01/2013 Chính phủ
Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu
13/NQ-CP 10/05/2012
Chính phủ
Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường
91/NQ-CP
08/09/2011
Chính phủ
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2011
60/2011/QH12
29/03/2011
Quốc Hội Về việc thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng dân sự
11/NQ-CP
24/02/2011 Chính Phủ Về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát,  ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an
08/NQ-CP 30/01/2011
Chính Phủ Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2011
02/NQ-CP
09/01/2011 Chính Phủ Về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011
01/NQ-CP
04/01/2011
Chính Phủ Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2010
70/NQ-CP 27/12/2010
Chính Phủ Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
68/NQ-CP 27/12/2010 Chính Phủ Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
60/NQ-CP 17/12/2010 Chính Phủ Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
56/NQ-CP
15/12/2010
Chính Phủ  Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
55/NQ-CP
14/12/2010
Chính Phủ Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng
49/NQ-CP
09/12/2010 Chính Phủ Đơn giản hóa các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
48/NQ-CP
09/12/2010
Chính Phủ Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
39/NQ-CP 04/10/2010
Chính Phủ Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2010
33/NQ-CP
03/09/2010 Chính Phủ Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2010
30/NQ-CP
08/08/2010
Chính Phủ Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2010
29/NQ-CP 07/07/2010
Chính Phủ Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2010
26/NQ-CP
04/06/2010
Chính Phủ Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2010
22/NQ-CP
05/05/2010
Chính Phủ V/v triển khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
18/NQ-CP 06/04/2010 Chính Phủ Về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010

18/NQ-CP

20/04/2009

Chính Phủ

Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/04/2009 của Chính phủ Về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo vànhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

 33/2008/NQ-CP

31/12/2008

Chính Phủ

Nghịquyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về việc Thực hiện thíđiểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thịmới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

34/2007/NQ-CP

03/07/2007

Chính Phủ

Nghị quyết về một số giải pháp để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp.