Quỹ bảo lãnh TPHCM

Thứ năm, 15/11/2018 01:08:54 GMT +7

Luật

Số/Ký hiệu.

Ngày

ban hành

Cơ quan

ban hành

Trích yếu.

68/2014/QH13 06/12/2014 Quốc Hội Luật doanh nghiệp
45/2013/QH13 29/11/2013 Quốc Hội Về đất đai
43/2013/QH13 26/11/2013 Quốc Hội Về đấu thầu
27/2012/QH13 23/11/2012 Quốc Hội Sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tham nhũng
26/2012/QH13 22/11/2012 Quốc Hội Sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân
23/2012/QH13 20/11/2012 Quốc Hội Luật hợp tác xã
21/2012/QH13 20/11/2012 Quốc Hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế
19/2012/QH13 20/11/2012 Quốc Hội Luật xuất bản
18/2012/QH13 21/06/2012 Quốc Hội Luật biển Việt Nam
17/2012/QH13 21/06/2012 Quốc Hội Luật tài nguyên nước
16/2012/QH13 21/06/2012 Quốc Hội Luật quảng cáo
15/2012/QH13 20/06/2012 Quốc Hội Luật xử lí vi chạm hành chính
13/2012/QH13 20/06/2012 Quốc Hội Luật giám định tư pháp
12/2012/QH13 20/06/2012 Quốc Hội Luật công đoàn
10/2012/QH13 20/06/2012 Quốc Hội Bộ luật lao động
06/2012/QH13 18/06/2012 Quốc Hội Luật bảo hiểm tiền gửi
03/2011/QH13 11/11/2011 Quốc Hội Luật tố cáo
02/2011/QH13 11/11/2011 Quốc Hội Luật khiếu nại
01/2011/QH13 11/11/2011 Quốc Hội Luật lưu trữ
67/2011/QH12 08/04/2011 Quốc Hội Luật kiểm toán độc lập
65/2011/QH12 08/04/2011 Quốc Hội Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng dân sự của Quốc hội, số 65/2011/QH12
63/2010/QH12 24/11/2010 Quốc Hội Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bầu cử đại biểu quốc hội và luật bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân
62/2010/QH12 24/11/2010 Quốc Hội Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán.
61/2010/QH12 24/11/2010 Quốc Hội Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm
60/2010/QH12 17/11/2010 Quốc Hội Luật khoàng sản
59/2010/QH12 17/11/2010 Quốc Hội Luật  thuế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
58/2010/QH12 15/11/2010 Quốc Hội Luật viên chức
57/2010/QH12 15/11/2010 Quốc Hội Luật thuế bảo vệ môi trường.
56/2010/QH12 15/11/2010 Quốc Hội Luật thanh tra.
55/2010/QH12 17/06/2010 Quốc Hội Luật an toàn thực phẩm
54/2010/QH12 17/06/2010 Quốc Hội Luật trọng tài thương mại
50/2010/QH12 17/06/2010 Quốc Hội Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
48/2010/QH12 17/06/2010 Quốc Hội Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
47/2010/QH12 16/06/2010 Quốc Hội Luật Các tổ chức tín dụng của Quốc hội, số 47/2010/QH12
46/2010/QH12 16/06/2010  Quốc Hội Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam của Quốc hội, số 46/2010/QH12
38/2009/QH12 19/06/2009 Quốc Hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Luật xây dựng số 16/2003/QH11, Luật đấu thầu số 61/2005/QH11,Luật doanh nghiệp số60/2005/QH11, Luật đất đai số 13/2003/QH11 và
Luật nhà ở số 56/2005/QH11.

30/2009/QH12.

17/06/2009.

 Quốc Hội

Luật quy hoạch đô thị.

18/2008/QH12 12/06/2008 Quốc Hội Luật năng lượng nguyên tử
14/2008/QH12 12/06/2008 Quốc Hội Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008
13/2008/QH12 12/06/2008 Quốc Hội Luật Thuế giá trị gia tăng
9/2008/QH12 12/06/2008 Quốc Hội Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
15/2008/QH12 03/06/2008 Quốc Hội Luật trưng mua, trưng dụng tài sản
08/2007/QH12 21/11/2007 Quốc Hội Luật tương trợ tương pháp
05/2007/QH12 21/11/2007 Quốc Hội Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa
04/2007/QH12 21/11/2007 Quốc Hội Luật thuế thu nhập cá nhân
82/2006/QH11 29/11/2006 Quốc Hội Luật công chứng
80/2006/QH11 29/11/2006 Quốc Hội Luật chuyển giao công nghệ
78/2006/QH11 29/11/2006 Quốc Hội Luật quản lý thuế
71/2006/QH11 29/06/2006.  Quốc Hội Luật bảo hiểm xã hội
70/2006/QH11 29/06/2006 Quốc Hội Luật chứng khoán
69/2006/QH11 29/06/2006 Quốc Hội Luật trợ giúp pháp lý
68/2006/QH11 29/06/2006 Quốc Hội Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
65/2006/QH11 29/06/2006. Quốc Hội Luật luật sư
67/2006/QH11 29/06/2006 Quốc Hội Luật công nghệ thông tin

63/2006/QH11.

29/06/2006.

 Quốc Hội

Luật Kinh doanh bất động sản.

61/2005/QH11. 29/11/2005 Quốc Hội Luật đấu thầu.
60/2005/QH11. 29/11/2005 Quốc Hội Luật doanh nghiệp.

59/2005/QH11.

29/11/2005.

 Quốc Hội

Luật đầu tư.

52/2005/QH11. 29/11/2005 Quốc Hội Luật bảo vệ môi trường
50/2005/QH11. 29/11/2005 Quốc Hội Luật sở hữu trí tuệ
49/2005/QH11 29/11/2005 Quốc Hội Luật công cụ chuyển nhượng
41/2005/QH11. 14/06/2005 Quốc Hội Luật ký kết gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế 
37/2005/QH11. 14/06/2005 Quốc Hội Luật kiểm toán nhà nước
36/2005/QH11. 14/06/2005 Quốc Hội Luật thương mại

56/2005/QH11.

29/11/2005.

Quốc Hội

Luật nhà ở.

55/2005/QH11. 29/11/2005 Quốc Hội Luật phòng chống tham nhũng
45/2005/QH11. 14/06/2005 Quốc Hội Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
33/2005/QH11. 14/06/2005  Quốc Hội Luật dân sự.
27/2004/QH11 3/12/2004 Quốc Hội Luật cạnh tranh
24/2004/QH11. 15/06/2004 Quốc Hội Luật tố tụng dân sự
21/2004/QH11. 15/06/2004 Quốc Hội Luật phá sản

20/2004/QH11.

15/06/2004.

Quốc Hội

Sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng

19/2003/QH11. 26/11/2003 Quốc Hội Luật tố tụng hình sự
18/2003/QH11. 26/11/2003 Quốc Hội Luật hợp tác xã
17/2003/QH11. 26/11/2003 Quốc Hội Luật thủy sản
15/2003/QH11. 26/11/2003 Quốc Hội Luật thi đua khen thưởng
16/2003/QH11. 26/11/2003 Quốc Hội Luật Xây dựng.

13/2003/QH11.

26/11/2003.

 Quốc Hội

Luật đất đai.

10/2003/QH11 17/06/2003 Quốc Hội Bổ sung một số điều luật của luật ngân hàng nhà nước Việt Nam
082003/QH11 17/06/2003 Quốc Hội Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
04/2003/QH11 17/06/2003 Quốc Hội Luật thông kê
03/2003/QH11 17/06/2003 Quốc Hội Luật kế toán
01/2002/QH11 16/12/2002 Quốc Hội Luật ngân hàng nhà nước 27-12-2002
35/2002/QH10 02/04/2002 Quốc Hội Luật của quốc hội số 35/2002/QH10 ngày 02 tháng 4 năm 2002 về sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật lao động
32/2001/QH10 25/12/2001 Quốc Hội Luật tổ chức chính phủ
30/2001/QH10 25/12/2001 Quốc Hội Luật tổ chức quốc hội
24/2000/QH10 09/12/2000 Quốc Hội Luật kinh doanh bảo hiểm
21/2000/QH10 09/06/2000 Quốc Hội Luật khoa học và công nghệ
8/1998/QH 01/06/1998 Quốc Hội Luật tài nguyên nước
6/1997/QH 01/01/1997 Quốc Hội Luật Ngân hàng Nhà nước
2/1996/QHIX 01/09/1996 Quốc Hội Luật khoáng sản
35/L/CTN 05/07/1994 Quốc Hội Luật lao động
40/LCT/HĐNN8 07/07/1990 Quốc Hội Luật công đoàn