Quỹ bảo lãnh TPHCM

Thứ năm, 15/11/2018 01:30:57 GMT +7

Hồ sơ bảo lãnh tín dụng

Danh mục tài liệu gửi Quỹ Bảo Lãnh tín dụng

Hồ sơ bảo lãnh tín dụng bao gồm:

Read more...
 

Giấy đề nghị bảo lãnh tín dụng dự án đầu tư

Mẫu giấy đề nghị bảo lãnh tín dụng thực hiện dự án đầu tư

Xin vui lòng dowload tại đây

 

Giấy đề nghị bảo lãnh tín dụng kiêm phương án sản xuất kinh doanh

Mẫu giấy đề nghị bảo lãnh tín dụng kiêm phương án sản xuất kinh doanh
Xin vui lòng download tại đây