Quỹ bảo lãnh TPHCM

Thứ năm, 15/11/2018 01:33:11 GMT +7

Thỏa thuận hợp tác giữa QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG TP.HCM và
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI về việc cấp tín dụng và bảo lãnh tín dụng

   Chiều ngày 04/10/2012, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM (HCGF) và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã thực hiện việc ký kết thỏa thuận hợp tác về việc cấp tín dụng và bảo lãnh tín dụng, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP.HCM tiếp cận được nguồn vốn tín dụng của MB để thực hiện đầu tư dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh thông qua bảo lãnh của HCGF.
    Thỏa thuận hợp tác này cũng nhằm mục đích tăng cường, phát triển mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Quỹ Bảo lãnh tín dụng TP.HCM và Ngân hàng TMCP Quân đội trong việc cấp tín dụng, bảo lãnh tín dụng cho khách hàng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn TP.HCM. Mặt khác, thông qua các hoạt động hợp tác sẽ giúp HCGF và MB mở rộng và khai thác tốt thế mạnh của mỗi bên mà hai bên cùng quan tâm trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình triển khai hoạt động cấp tín dụng, bảo lãnh tín dụng, các bên sẽ thiện chí hỗ trợ và cùng nhau giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trên nguyên tắc tự nguyện và hợp tác.

    Theo thỏa thuận hợp tác, Quỹ Bảo lãnh tín dụng TP.HCM và Ngân hàng TMCP Quân đội sẽ chủ động giới thiệu cho nhau các doanh nghiệp có nhu cầu tín dụng, bảo lãnh tín dụng để được cấp tín dụng theo đúng quy định. Đồng thời, hai bên cam kết ưu tiên dành cho nhau các điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện đối với các đối tượng đủ điều kiện cấp tín dụng và bảo lãnh tín dụng theo quy định của mỗi bên, giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP.HCM tiếp cận nguồn tín dụng của ngân hàng để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Ông TRẦN HỮU THÁI – Giám đốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng TP.HCM và Ông ĐẶNG QUỐC TIẾN – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội tại buổi ký kết thỏa thuận hợp tác