Quỹ bảo lãnh TPHCM

Thứ năm, 15/11/2018 01:07:50 GMT +7

TP. Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp giải thể, ngưng hoạt động giảm 7,5%

3 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất,  kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh có nhiều tín hiệu khả quan, với số doanh nghiệp thành lập, bổ sung vốn kinh doanh tăng và số doanh nghiệp giải thể, ngưng hoạt động giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 20/3, thành phố đã cấp phép thành lập mới cho 5.682 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 27.392 tỷ đồng, tăng 9,4% về số lượng doanh nghiệp và tăng 6,1% về vốn đăng ký. Có 9.714 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, với số vốn bổ sung 30.523 tỷ đồng, tăng 5,8% về số lượt doanh nghiệp và tăng gần 14% về vốn bổ sung. Tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung là 57.915 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, 3 tháng đầu năm đã có 532 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm 2014. Theo ông Thái Văn Rê - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh - điều này cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đang ngày một tốt hơn, tự chủ kinh doanh, chiếm được thị trường trong nước và có nhiều sản phẩm xuất khẩu đạt chất lượng.

Bên cạnh đó, 3 tháng đầu năm có 100 dự án đầu tư FDI được cấp mới với tổng vốn đầu tư  trên 571 triệu USD, tăng 40,8% về số dự án và giảm 17% về vốn so với cùng kỳ năm 2014; có 35 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư 163,7 triệu USD, tăng 45,8%  về số dự án và tăng 165,1% về vốn điều chỉnh.

Nguồn baocongthuong.com.vn