Quỹ bảo lãnh TPHCM

Thứ bảy, 20/10/2018 03:27:16 GMT +7

Cần nhanh chóng đưa quỹ hỗ trợ DNNVV sớm đi vào hoạt động

Là một nội dung trong Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 3/1/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 2015.

Bên cạnh những nhóm giải pháp về tiền tệ, tài chính, ngân sách,... Nghị quyết 01/2015 của Chính phủ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan và địa phương triển khai có hiệu quả các Luật doanh nghiệp, luật đầu tư sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng cho các thành phần kinh tế.

Quỹ hỗ trợ DNNVV được nhắc đến với mong muốn sớm kiện toàn bộ máy, khung pháp lý, các văn bản điều hành để đưa quỹ sớm đi vào hoạt động.

Quỹ hỗ trợ DNNVV được nhắc đến tương đối nhiều trong thời gian 1 năm trở lại đây. Tháng 10 năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ra quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ. Theo đó, vốn điều lệ sẽ do ngân sách Nhà nước cấp 2.000 tỷ đồng. Quỹ hoạt động theo mô hình tổ chức tài chính Nhà nước, thực hiện nguyên tắc tự chủ về tài chính, không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn.

Việc tạo thuận lợi ở mức cao nhất cho doanh nghiệp, người nộp thuế, rút ngắn số giờ nộp thuế và làm thủ tục hải quan cũng được Nghị quyết đề cập với kỳ vọng sẽ hỗ trợ tích cực và thiết thực nhất cho các doanh nghiệp.

Về chủ trương phát triển các ngành nghề, Nghị quyết nêu rõ các ngành nghề có hàm lượng khoa học công nghệ, giá trị gia tăng và tỷ trọng nội địa cao sẽ được khuyến khích phát triển. Đồng thời phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế tạo điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, sản xuất vật tư và máy móc phục vụ nông nghiệp, vật liệu mới, khai thác chế biến dầu khí, năng lượng tái tạo, môi trường...

Hoàng Lan

Theo Trí Thức Trẻ