Thứ năm, 23/09/2021 16:27:31

Chương trình kích cầu của thành phố Hồ Chí Minh

TPHCM vừa ban hành Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 về chương trình kích cầu đầu tư nhằm hỗ trợ lãi vay đầu tư cho doanh nghiệp, đặc biệt là hướng đến DNNVV gắn với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Vui lòng xem chi tiết nội dung tại đây : Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND

Sơ đồ mô tả trình tự :

so_do_573

Tin Tức Liên Quan