Thứ ba, 24/05/2022 15:13:43

Liên Hệ Quỹ Tín Dụng


  Địa Chỉ: Số 7 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3, TP

   Điện Thoại: 3.82.025.75

  Fax: 3.82.028.01

  email: quybaolanhtindung@hcgf.com.vn

Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.Hồ Chí Minh là một tổ chức tài chính, trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, theo Điều lệ Quỹ bảo lãnh tín dụng được ban hành kèm theo quyết định số 53/2007/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 của Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh và các quy định pháp luật.